Domy, byty a priemyselné objekty

Lokalizácia a trasovanie podzemných inžinierskych sietí

Naše služby zabezpečujú presnú identifikáciu a trasovanie podzemných káblov a vedení, čím znižujú riziko poškodenia infraštruktúry počas stavebných a údržbárskych prác. Ponúkame komplexnú realizáciu služieb, od počiatočných konzultácií a návrhu trás podzemných sietí, cez využitie pokročilého technologického zariadenia pre lokalizáciu a trasovanie, až po dodanie podrobných záznamov a mapovania podzemných sietí.

 

Naše služby sú dostupné na celom území Slovenskej republiky, s hlavným zameraním na región Prievidza a jej okolie.

ap-uat-620-eur_03a_w

Potrebujete lokalizovať alebo trasovať inžiniersku sieť pod povrchom? Ste na správnej adrese.

ZISTITE VIAC

Ako Vám môžeme pomôcť s lokalizáciou a trasovaním Vašich inžinierskych sietí?

Využívame moderné technológie v oblasti lokalizácie a trasovania podzemných inžinierskych sietí. S našimi službami získate presný prehľad o polohe a stave vašich podzemných sietí, čo vám umožní efektívnejšie plánovanie a správu vašich inžinierskych projektov.

amprobe-uta-620-5

LOKALIZÁCIA A TRASOVANIE SIETÍ POD POVRCHOM

Lokalizácia neznámych podzemných vedení

ᐅ identifikácia a trasovanie neznámych alebo zle zdokumentovaných podzemných vedení pred stavebnými prácami

Prevencia škôd pri prácach v teréne

ᐅ zabraňovanie škodám na podzemných vedeniach pri terénnych a stavebných prácach

Ochrana pred neplánovanými výkopmi

ᐅ zabezpečenie, aby tretie strany vedeli o umiestnení podzemných vedení pred vykonávaním výkopov

Diagnostika porúch káblov

ᐅ rýchla lokalizácia a diagnostika porúch v elektrických kábloch a iných podzemných vedeniach

Overenie hĺbky podzemných vedení až do 6 m

ᐅ precízne meranie hĺbky umiestnenia podzemných vedení pre bezpečnú realizáciu vykopových prác

Identifikácia energetizovaných vedení

ᐅ zistenie, ktoré podzemné vedenia sú energizované, pre bezpečné manipulácie pri údržbe

Plánovanie rozvodov elektrickej energie

ᐅ optimalizácia trasovania podzemných elektrických vedení pri plánovaní nových rozvodov

Overenie správnosti inštalácií

ᐅ kontrola a overenie správnosti inštalácií podzemných vedení v súlade s projektovou dokumentáciou