Domy, byty a priemyselné objekty

Monitoring a meranie inžinierskych sietí a porúch

Na základe našich bohatých skúseností v oblasti elektroinštalačných prác prinášame komplexné riešenia v oblasti monitoringu a merania inžinierskych sietí. Naše služby zabezpečujú prevenciu a rýchle riešenie porúch, čím prispievajú k bezproblémovému chodu Vašich elektroinštalačných systémov.

 

Zabezpečujeme kompletnú realizáciu služieb v oblasti monitoringu a merania, od konzultácií a návrhu, až po inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Naše služby sú dostupné po celom území Slovenskej republiky, s hlavným zameraním na región Prievidza a jej okolie do 100 km.

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses. Installation and connection of electrical equipment.

Potrebujete profesionálne služby v oblasti monitoringu a merania? Ste na správnej adrese.

ZISTITE VIAC

Ako Vám môžeme pomôcť s monitorovaním a meraním Vašich inžinierskych sietí?

Používame moderné technológie pre monitoring a meranie, ktoré zabezpečujú presnosť, spoľahlivosť a dostupnosť dát v reálnom čase. Naše riešenia sú prispôsobené potrebám každého klienta, od jednoduchých domácich inštalácií, až po rozsiahle priemyselné projekty.

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses. Installation and connection of electrical equipment.

MONITORING ELEKTROINŠTALAČNÝCH SYSTÉMOV

ᐅ kontinuálny dohľad nad stavom elektrických inštalácií
ᐅ identifikácia a predchádzanie možným poruchám
ᐅ rýchla reakcia na detekované poruchy a ich odstránenie
ᐅ poskytovanie pravidelných správ o stave inštalácií
ᐅ optimalizácia prevádzky elektroinštalačných systémov
ᐅ zvyšovanie bezpečnosti a efektívnosti elektrických inštalácií
ᐅ monitorovanie energetických parametrov a analýza spotreby
ᐅ možnosť diaľkového monitoringu a ovládania systémov
ᐅ integrácia s existujúcimi systémami a technológiami
ᐅ dodržiavanie najnovších noriem a predpisov v oblasti elektroinštalácií

Man, an electrical technician working in a switchboard with fuses. Installation and connection of electrical equipment.

MERANIE A ANALÝZA INŽINIERSKYCH SIETÍ

ᐅ presné meranie elektrických parametrov inžinierskych sietí
ᐅ analýza a hodnotenie stavu inžinierskych sietí
ᐅ identifikácia a lokalizácia porúch a slabých miest
ᐅ optimalizácia energetických tokov a znižovanie prevádzkových nákladov
ᐅ analýza kvality dodávanej elektrickej energie
ᐅ dodržiavanie noriem a požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu elektrickej energie
ᐅ vývoj a implementácia riešení pre zlepšenie efektívnosti a bezpečnosti inžinierskych sietí
ᐅ poskytovanie podrobných správ a odporúčaní pre zlepšenie prevádzky sietí
ᐅ spolupráca s technickými a prevádzkovými tímami pre zabezpečenie optimálneho chodu inžinierskych sietí